Home » Posts tagged with "אתר רשת"

תעודה כחולה פרק 5 לצפייה ישירה

חיים יבין בתיעוד מרתק של מציאות כואבת. תעודה כחולה פרק 5 לצפייה ישירה הסדרה "תעודה כחולה" נעשתה בסגנון ובטכניקה בימויית של הסדרה שקדמה לה – ארץ המתנחלים. יבין נוטל מצלמה ומשוטט בארץ, מראיין ומצלם יהודים וערבים כשהדגש... 

תעודה כחולה פרק 4 לצפייה ישירה

חיים יבין בתיעוד מרתק של מציאות כואבת. תעודה כחולה פרק 4 לצפייה ישירה הסדרה "תעודה כחולה" נעשתה בסגנון ובטכניקה בימויית של הסדרה שקדמה לה – ארץ המתנחלים. יבין נוטל מצלמה ומשוטט בארץ, מראיין ומצלם יהודים וערבים כשהדגש... 

תעודה כחולה פרק 3 לצפייה ישירה

חיים יבין בתיעוד מרתק של מציאות כואבת. תעודה כחולה פרק 3 לצפייה ישירה הסדרה "תעודה כחולה" נעשתה בסגנון ובטכניקה בימויית של הסדרה שקדמה לה – ארץ המתנחלים. יבין נוטל מצלמה ומשוטט בארץ, מראיין ומצלם יהודים וערבים כשהדגש... 

תעודה כחולה פרק 2 לצפייה ישירה

חיים יבין בתיעוד מרתק של מציאות כואבת. תעודה כחולה פרק 2 לצפייה ישירה הסדרה "תעודה כחולה" נעשתה בסגנון ובטכניקה בימויית של הסדרה שקדמה לה – ארץ המתנחלים. יבין נוטל מצלמה ומשוטט בארץ, מראיין ומצלם יהודים וערבים כשהדגש... 

תעודה כחולה פרק 1 לצפייה ישירה

חיים יבין בתיעוד מרתק של מציאות כואבת. תעודה כחולה פרק 1 לצפייה ישירה הסדרה "תעודה כחולה" נעשתה בסגנון ובטכניקה בימויית של הסדרה שקדמה לה – ארץ המתנחלים. יבין נוטל מצלמה ומשוטט בארץ, מראיין ומצלם יהודים וערבים כשהדגש... 

השנים הכי יפות פרק 7 לצפייה ישירה

השנים הכי יפות פרק 7 לצפייה ישירה – עולה, סמים וגאולה כוהן המורים של בית הספר יוצאים לשוטט במדבר ולחפש אחר עזרה השנים הכי יפות – קומדיית מצבים המתרחשת בתיכון ניצני אלון. השנים הכי יפות בכיכובם של גידי גוב, קרן מור, אורנה... 

השנים הכי יפות פרק 6 לצפייה ישירה

השנים הכי יפות פרק 6 לצפייה ישירה – הכל אודות פיפי סודו של מוטי פיפי נחשף, האם הוא יסלח לגברת וסרמן? השנים הכי יפות – קומדיית מצבים המתרחשת בתיכון ניצני אלון. השנים הכי יפות בכיכובם של גידי גוב, קרן מור, אורנה בנאי, שלומי... 

השנים הכי יפות פרק 5 לצפייה ישירה

השנים הכי יפות פרק 5 לצפייה ישירה – אפוקליפסה עכשיו! המבחנים הארציים מתחילים ובית הספר מאבד שליטה השנים הכי יפות – קומדיית מצבים המתרחשת בתיכון ניצני אלון. השנים הכי יפות בכיכובם של גידי גוב, קרן מור, אורנה בנאי, שלומי... 

השנים הכי יפות פרק 4 לצפייה ישירה

השנים הכי יפות פרק 4 לצפייה ישירה – אלימות כן בבית ספרנו! בית הספר סופג גל של אלימות ופשע. מי גונב מהתלמידים? השנים הכי יפות – קומדיית מצבים המתרחשת בתיכון ניצני אלון. השנים הכי יפות בכיכובם של גידי גוב, קרן מור, אורנה... 

השנים הכי יפות פרק 3 לצפייה ישירה

השנים הכי יפות פרק 3 לצפייה ישירה – סיפור אהבה פולני מדוע גב' ווסרמן לא מוכנה לוותר על הטיסה עם המשלחת לפולין? השנים הכי יפות – קומדיית מצבים המתרחשת בתיכון ניצני אלון. השנים הכי יפות בכיכובם של גידי גוב, קרן מור, אורנה...